DịCH Vụ THàNH LậP CôNG TY FOR DUMMIES

dịch vụ thành lập công ty for Dummies

dịch vụ thành lập công ty for Dummies

Blog ArticleThời gian tổ chức nộp phí không tính vào thời gian thẩm định của cơ quan cấp giấy chứng nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

Sau khi hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo qua electronic mail chấp thuận và lên phòng đăng ký doanh nghiệp để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu là giấy tờ quan trọng cần chuẩn bị khi đăng ký kinh doanh

Ra đời từ năm 2000, LuatVietnam đã được rất nhiều người biết đến là một công cụ tra cứu tiện ích của văn bản.

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh: Của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lập lập chi nhánh của Hội đồng quản dich vu thanh lap cong ty trị;

Chi nhánh phải thực hiện mua chữ ký số điện từ để thực hiện nộp thuế điện tử cho chi nhánh.

Vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau nên được gọi là cổ phần.

Tư vấn sở hữu trí tuệ : Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật về SHTT, Tư vấn giải quyết tranh chấp SHTT.

Thành lập công ty xử lý rác thải Thành lập doanh nghiệp nhanh nhất 2023 Tư vấn thành lập công ty quảng cáo Thủ tục thành lập công ty thiết bị y tế Điều kiện về tài sản để thành lập doanh nghiệp Tư vấn thành lập công ty might mặc

Được tư vấn thành lập doanh nghiệp với đầy đủ mọi thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thành lập.

Các cổ đông cần phải tham gia góp vốn điều lệ trong thời gian ninety ngày tính từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực và hoạt động kinh doanh không linh hoạt vì phải tuân thủ theo điều lệ công ty hoặc phải được Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty mà không bị chi phối hoặc khó dich vu thanh lap cong ty khăn khi đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty;

Report this page